Raport o stanie gminy i miasta za 2006 rok

Raport 2006

Raport o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
według stanu na dzień 31 grudnia 2006 rok


 
Strona tytułowa
 

  Spis treści
 

  Wstęp 
 

  I. Rys historyczny
 

  II. Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta
 

  III. Srodowisko naturalne
 

  IV. Sfera Społeczna
 

  V. Rynek pracy
 

  VI. Administracja
 

  VII. Oświata i wychowanie
 

  VIII. Użytkowanie przestrzeni
 

  IX. Rolnictwo
 

  X. Rozwój gospodarczy
 

  XI. Finanse Gminy i Miasta
 

  XII. Inwestycje
 

  XIII. Infrastruktura techniczna
 

  XIV. Promocja gminy
 

  XV. Infrastruktura społeczna
 

  Dane kontakotwe