Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy europejskich

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy europejskich

a)      Monitoring możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty miękkie oraz/lub inwestycyjne,

b)      Przygotowywanie wniosków/aplikacji w sprawach pozyskania funduszy unijnych,

c)      Przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów,

d)     Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i Gminy w zakresie pozyskania informacji do opracowania wniosków/aplikacji,

e)      Nadzór nad prawidłową realizacją wdrażanych projektów,

f)       Wykonywanie innych czynności zleconych związanych z zakresem obowiązków,
w tym współudział w przygotowaniu dokumentacji zamówień publicznych związanych z realizowanymi