Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(Dz. U. z 2017r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467)

w celu skorzystania z pomocy prawnej należy

umówić się na wizytę pod numerem telefonu

 

539 526 070

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO w roku 2020

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

 

Godziny dyżurów

 

Udzielający porad

 

Rodzaj

porad

 

 

 

1

 

Ostrów Wielkopolski

 

Aleja Słowackiego 1C (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

- tel. 062 735 51 52

 

 

Poniedziałek:12:00 – 16:00

Wtorek:12:00 – 16:00

Środa:  12:00 – 16:00

Czwartek:   12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00

 

 

radca prawny

 

Porady

prawne

 

 

2

 

Odolanów

 

Ośrodek Zdrowia ul. Gimnazjalna 6 pokój   nr 103

- tel. 518 122 360

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa:  10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00

 

 

adwokat

 

 

Porady

prawne

 

 

 

3

 

Nowe Skalmierzyce

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W NOWYCH SKALMIERZYCACH UL. 3 MAJA 20 –
- po wcześniejszym umówieniu się interesantów pod numerem telefonu: 539-526-070, zapisy odbywają się w dniach: wtorek, czwartek w godzinach 12.00 – 14.00

Poniedziałek :   8.00 – 12.00

Wtorek :           7.30 – 11.30

Środa:              7.30 – 11.30

Czwartek :        8.00 – 12.00

Piątek :             9.00 – 13.00

 

 

adwokat/radca prawny

 

Porady

prawne

 

                                          Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową

 

 

 

4

 

Raszków – Przybysławice 42

 

(Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

- tel. 062 734 35 97

 

Poniedziałek: 10:30 – 14:30

Wtorek: 11:00 – 15:00

Środa: 8:30 – 12:30

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 11:30 – 15:30

 

 

radca prawny/aplikant

radcowski

Porady

Prawne/

Poradnictwo

obywatelskie

 

5

 

Ostrów Wielkopolski

 

 ul. Asnyka 8 (Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.)

- tel. 607 516 232

 

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek:  12:00 – 16:00

 

 

radca prawny

 

 

Porady

Prawne/ Poradnictwo

obywatelskie

 

 

 

6

 

Przygodzice

 

ul. PTR 1 („Chata Regionalna”)

- tel. 062 592 77 22

Poniedziałek: 7:00 – 11:00

Wtorek: 7:45 – 11:45

Środa: 7:00 – 11:00

Czwartek: 7:00 – 11:00

Piątek:  7:00 – 11:00

 

 

radca prawny

Porady

Prawne/ Poradnictwo

obywatelskie

 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego.

 

Miasto Ostrów Wielkopolski

 

 

Lp.

 

Miejsce, termin oraz godziny urzędowania

 

 

1.

 

Urząd Miejski al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski - każdy drugi czwartek miesiąca godz. 12:00-16:00.

Porady w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

2.

 

Stowarzyszenie „Trzeźwość” - Prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 694-408-296

·         Konsultant ds. uzależnień i przemocy - poniedziałek 9:45-13:00,

·         Instruktor ds. uzależnień i rodziny - pierwsza środa miesiąca od 12:00-15:00

 

3.

 

Fundacja „Wsparcie” - Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ul. Klasztorna 11c/10, 63-400 Ostrów Wlkp., Tel. 65-927-444, krysik2203@wp.pl

·         Konsultant i prawnik

- poniedziałek 9:00-11:00

- wtorek 16:00-18:00

- wtorek 15:00-16:00 Prawnik pierwszy i ostatni wtorek miesiąca

 

4.

 

Caritas Diecezji Kaliskiej - „Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym i innymi uzależnieniami z całodobowym Telefonem Zaufania” ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Tel. 663-322-797. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy od 13:00-18:00, telefon zaufania czynny całą dobę 663-322-797.

 

5.

 

Caritas Diecezji Kaliskiej - prowadzenie „Miejskiego punktu pomocy doraźnej dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą” ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 603-810-180.

 

6.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.

·         Poradnictwo prawne: czwartek od 11:00-12:00, zapisy pod nr telefonu 62 592-11-22, bądź osobiście na pok. 25 lub 24,26,

·         Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny nr pokoju 25 - I piętro, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 7:00 do 15:00

Nr telefonu 62 592-11-22 wew. 225.

 

 

 

Gmina Przygodzice

 

7.

 

Pomoc prawna: godziny dyżurów poniedziałek 13:00-17:00, wtorek 8:00-12:00, środa 13:00-17:00, czwartek 7:00-11:00, piątek 7:00-11:00 - Chata Regionalna ul. PTR (dla osób poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia).

 

8.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Przygodzicach ul. Wrocławska 50, Tel. 062 592-59-80- praca socjalna, 062 592-59-84-5 również praca socjalna i asystenci rodzin, 062 592-59-82-3 świadczenia rodzinne, 062 5925987 Kierownik GOPS (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00).

 

9.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach ul. Plac Powstańców Wlkp. 2 (posiedzenia raz w miesiącu, rozmowy motywacyjne raz w miesiącu, wnioski przyjmuje Przewodniczący GKRPA w Urzędzie Gminy w Przygodzicach pokój nr 6 tel. 062 7374112

 

10.

 

Terapeuta Uzależnień w punkcie terapeutycznym wtorki 14:00-17:00 Chata Regionalna informacja poprzez przewodniczącego GKRPA Tel. 062 7374112.

 

11.

 

Zespół interdyscyplinarny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50 pokój na piętrze Tel. 062 5925987 (przeciwdziałanie przemocy, Niebieska karta).

 

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

12.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach Poradnictwo psychologiczne - Salka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach przy Ośrodku  Zdrowia ul. Podkocka 3, www.mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl - I czwartek miesiąca od 9:30-15:30 dotyczy Klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

13.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych  Skalmierzycach Telefon zaufania 534-990-440 - ul. Podkocka 4a, Tel. 62 580-40-20 www.mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl/n,startuje-telefon-zaufania-dla-dzieci-i-młodziezy III czwartek miesiąca od 15:30 do 18:00 dotyczy dzieci i młodzieży, ofiary, świadkowie przemocy, osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

 

14.

 

Punkt konsultacyjny dotyczący problemów alkoholowych innych uzależnień prowadzony przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

·         Świetlica środowiskowa ul. 3 maja 20 tel. 762-01-82 Poniedziałek od 15:00-19:00

·         Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej ul. Podkocka 3 Skalmierzyce czwartek od 14:00 do 18:00.

Dotyczy wszystkich osób potrzebujących pomocy.

 

15.

 

Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy prowadzony przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce - Świetlica środowiskowa ul. 3 maja 20 tel. 762-01-82 - Środa od 16:00 do 19:00 dotyczy wszystkich osób potrzebujących pomocy

 

Gmina i Miasto Odolanów

 

16.

 

Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w Odolanowie ul. Gimnazjalna 8c 63-430 Odolanów, wtorek od 15:30-18:30 dotyczy rodzin z problemem alkoholowym oraz osób nadużywających alkoholu, pijące szkodliwie, uzależnione oraz rodzin z problemem przemocy.

 

 

 

Gmina i Miasto Raszków

 

17.

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt konsultacyjny czynny jest dwa razy w tygodniu: w poniedziałek od godz. 17:00 do 20:00 oraz w środę w godz.8:00-13:00.Telefon 62 734 35 97

Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszków - Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

 

18.

 

Porady Psychologiczne dla osób: doświadczających kryzysu i osobistych problemów emocjonalnych (choroba, żałoba, rozwód itp.), doświadczających przemocy w rodzinie (psychologicznej, fizycznej, ekonomicznej, itp.), doświadczających problemów w funkcjonowaniu z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia, mających trudności w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej, nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych(narkotyki, dopalacze, itp.), uzależnionych od zachowań (hazard, gry komputerowe, itp.), członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, dla osób opuszczających Zakład Karny, mające trudności w funkcjonowaniu oraz dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze i ich rodziców.

Psycholog przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 9:00-14:00, telefon 62 734 3597. Adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszków - Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

 

 

Urząd Gminy Sieroszewice

 

19.

 

Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice Tel. 062 6396076, 062 6396089, e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl, www.sieroszewice.pl  Dyżur w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 12:00 - nieodpłatne porady z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

20.

 

Punkt konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice, Tel. 62 7396362, e-mail: gopssieroszewice@osw.pl Dyżur w każdy wtorek od godziny 14:00 do godz. 19:00 - nieodpłatne porady dla ofiar przemocy i osób w kryzysie.

 

 

 

Urząd Gminy Sośnie

 

21.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Tel. 62/730-78-08 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30).

 

22.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Tel. 62/730-78-8 (od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30-15:30)

 

23.

Poradnictwo psychologiczne przy GOPS w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Tel. 62/730-78-08 (pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11:00 do 14:00, trzeci poniedziałek miesiąca 15:00 - 18:00).

 

24.

Terapeuta uzależnień przy GOPS w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, Tel. 62/730-78-08 (pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, pierwszy wtorek miesiąca w godz.  14:00 do 18:00, trzeci wtorek w godz. 14:00 do 18:00).

 

25.

Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie Tel. 62/730-78-08 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30).

 

26.

Poradnictwo prawne przy Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie Tel. 62/7393910 (wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 10:00).

 

27.

Grupa Wsparcia „Moja Wola” - Sala Wiejska w Sośniach, ul. Wielkopolska 39 (wejście boczne) w każdy piątek w godz. 18:00 do 20:00.

 

28.

Całodobowy telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin Tel. 728-988-514

 

29.

Posterunek Policji w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, Tel. 62/7393910 (przyjmowanie interesantów przez kierownika PP w Sośniach w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00).

 

 

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski

 

30.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 062 734 62 05 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).

 

 

31.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Rynek 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 62 736 28 46 (od poniedziałku w godz. 7:30-16:00, wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00)

 

32.

Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 36, Tel. 62 736 28 46 (od poniedziałku w godz. 7:30-16:00, wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00)

 

33.

Posterunek Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Tel. 62 737 73 50 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00)

 

 

PONADTO

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Kontakt do Urzędu

Centrala:
tel. +48 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Godziny pracy Urzędu: 8:15 - 16:15

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

Starostwo Powiatowe

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. 062 73 78 488 lub 062 73 78 429

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

aleja "Solidarności" 77, 00-090 Warszawa

telefon:  22 551 77 00

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

 

 

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00 
fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

Adres poczty elektronicznej: 
rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12 
(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Telefon 22 560 16 00

Konsultanci:

dostępni w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00

Centrum Obsługi Telefonicznej
22 560 16 00

Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 1 b