Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Martyna Heintze       

(imię i nazwisko)

 

Zamieszkała  Ostrów Wielkopolski

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Martyna Heintze spełniała wymagania niezbędne oraz w bardzo wysokim stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentowała się bardzo dobrze. Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce  prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                       

                                                                                                Z upoważnienia Burmistrza

SEKRETARZ

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Michał Ciupka

                                                

 

12 lipca 2021  r.                       

                                                                              ........................................................                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. obywatelskich i działalności gospodarczej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Referacie Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Małgorzata Matyśkiewicz       

                                                                  (imię i nazwisko)

 

Zamieszkała  Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Małgorzata Matyśkiewicz spełniała wymagania niezbędne oraz w bardzo wysokim stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentowała się bardzo dobrze. Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce  prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                       

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                               /-/ Jerzy Łukasz Walczak

                                                

29 czerwca 2021  r.                 

                                                                              ........................................................                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Edyta Kasprzak       

                                                                  (imię i nazwisko)

 

Zamieszkała  Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Edyta Kasprzak spełniała wymagania niezbędne oraz w bardzo wysokim stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentowała się bardzo dobrze. Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce  prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                       

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                               /-/ Jerzy Łukasz Walczak

                                                

11 czerwca 2021  r.                 

                                                                              ........................................................                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Inspektor d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz w wersji .pdf

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Audytora Wewnętrznego 0,25 etatu

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Tomasz Zaremba       

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Skórzewo  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pan Tomasz Zaremba  spełniał wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawarte w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadał wiedzę z zakresu przepisów prawa, które były wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom. Posiada również predyspozycje i umiejętności, które pozwolą prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Agnieszka Sipka 

 

25 marca 2021 r.                      

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Audytora Wewnętrznego

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

 

 

 

 

24.02.2021 r.                                                                                Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)