Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. zamówień publicznych  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ Z ZATRUDNIENIA Pani Karoliny Walczybok

Informujemy, że do zatrudnienia została wybrana
Pani Beata Wierzyk           

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Radłów     

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pani Beata Wierzyk spełniała wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazała się  wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentowała się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka


........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

31 marca 2020 r.       


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. zamówień publicznych  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Karolina Walczybok         

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Przygodzice   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pani Karolina Walczybok spełniała wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazała się  wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentowała się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka


........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

27 marca 2020 r.       

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. dróg w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Tomasz Fulczyk        

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Ostrów Wielkopolski  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pan Tomasz Fulczyk spełniał wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. dróg zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się w wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. dróg. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje
i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku,
o które się ubiega.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

9 marca 2020 r.                        

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. dróg w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy
nie został wybrany żaden kandydat

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

18 lutego 2020 r.                      

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Katarzyna Sieradzka       

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ostrów Wielkopolski  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pani Katarzyna Sieradzka spełniała wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się w największym stopniu wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

20 grudnia 2019 r.                    

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Michał Ciupka      

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Nowe Skalmierzyce 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pan Michał Ciupka spełniał wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się w największym stopniu wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko Sekretarza. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Agnieszka Sipka 

28 czerwca 2019 r.                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie, Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Zarządzenie nr ROiSP.0050.68.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
na stanowisko Dyrektora Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.69.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.74.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu, Fabianów, ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.67.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.72.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  
 na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.66.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 
  Zarządzenie nr ROiSP.0050.71.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach