Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. dróg w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy
nie został wybrany żaden kandydat

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

 

18 lutego 2020 r.                      

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Katarzyna Sieradzka       

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ostrów Wielkopolski  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pani Katarzyna Sieradzka spełniała wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się w największym stopniu wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko inspektora. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Agnieszka Sipka

20 grudnia 2019 r.                    

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Michał Ciupka      

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Nowe Skalmierzyce 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pan Michał Ciupka spełniał wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawarte w ogłoszeniu o naborze. W teście kwalifikacyjnym wykazał się w największym stopniu wiedzą z zakresu znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na stanowisko Sekretarza. W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Agnieszka Sipka 

28 czerwca 2019 r.                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie, Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Zarządzenie nr ROiSP.0050.68.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
na stanowisko Dyrektora Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.69.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.74.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu, Fabianów, ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.67.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.72.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  
 na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce
 
Zarządzenie nr ROiSP.0050.66.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 
  Zarządzenie nr ROiSP.0050.71.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Sandra Machoń     

                                                                  (imię i nazwisko)

 

Zamieszkała  Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Sandra Machoń spełniała wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce  prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                        

 Z upoważnienia Burmistrza

SEKRETARZ

Gminy i Miasta

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

24 sierpnia 2018  r.                   

                                                                              ........................................................                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Przemysław Paweł Pławecki     

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Zacharzew  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Przemysław Paweł Pławecki spełniał wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                      

 

                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                              Sekretarz Gminy i Miasta

                                                                                              Nowe Skalmierzyce

/-/Zdzisław Mielczarek

2 marca 2018  r.                        

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

 referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Andrzej Maćkowiak    

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Nowe Skalmierzyce 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Andrzej Maćkowiak spełniał wymagania niezbędne oraz częściowo spełniał wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko referenta.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się dobrze. Posiadane predyspozycje
i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku,
o które się ubiega.

                                                                      

 

 

                                                                                                          Sekretarz Gminy i Miasta

                                                                                                          /-/ Zdzisław Mielczarek

11 grudnia 2017 r.                    

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pan Piotr Mosiek     

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Skalmierzyce   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Piotr Mosiek spełniał wymagania niezbędne oraz w bardzo dużym stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze uzyskując maksymalną liczbę punktów.  Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą mu bardzo dobrze wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                      

 

Z upoważnienia Burmistrza

Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

1 grudnia 2017 r.                      

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Natalia Stempin    

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ociąż  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w trzech etapach: Pierwszy – analiza dokumentów aplikacyjnych, drugi – test kwalifikacyjny, trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Natalia Stempin spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe w najwyższym stopniu. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega oraz posiada większe doświadczenie w zakresie wykonywania przyszłych obowiązków, a zwłaszcza doświadczenie w obsłudze sekretariatu.

                                                                        

Z upoważnienia Burmistrza

Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

21 listopada 2017 r.                 

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Magdalena Furmańska   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Nowe Skalmierzyce  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Magdalena Furmańska spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                             

 

                                                                                                    /-/ Zdzisław Mielczarek

                        12 września 2017 r.                  

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Agnieszka Delebis   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Czachory   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Agnieszka Delebis jako jedyna kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne na stanowisko podinspektora w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska. Analiza dokumentów aplikacyjnych wykazała, że są one kompletne i że kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne, jak również dodatkowe. Test kwalifikacyjny napisała bezbłędnie co pozwala stwierdzić, że posiada odpowiednią wiedzę. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła, że posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                       Sekretarz

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

                         

 

 

2017-03-02                  

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

  

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

 

kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowych Skalmierzycach

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Urszula Katarzyna Gajda    

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ostrów Wielkopolski   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Urszula Katarzyna Gajda spełniała wszystkie obligatoryjne wymagania określone w naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach. W ramach przeprowadzonego naboru, który obejmował analizę dokumentów, z których wynikało, że spełnia wszystkie dodatkowe wymagania. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej odpowiadała na przygotowane przez komisję pytania i zaprezentowała się jako osoba, której zarówno obszerna wiedza, predyspozycje
i umiejętności pozwolą  prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

 

 

2016-11-16                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Oświaty i Wychowania

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana
Pani Bożena Chmielewska

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Kwiatków

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny, III –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Bożena Chmielewska spełniała wymagania niezbędne oraz  w dużym stopniu spełniała wymagania dodatkowe.  W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku o które się ubiega.

 

 

                        Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                26-08-2016                                   /-/ Bożena Budzik 

                                              

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

  
 

 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Oświaty i Wychowania

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana
Pani Joanna Olejnik

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Kuchary

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny, III –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Joanna Olejnik spełniała wymagania niezbędne oraz  w największym stopniu spełniała wymagania dodatkowe.  W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku o które się ubiega.

 

 

                        Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                26-08-2016                                   /-/ Bożena Budzik 

                                              

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

został wybrany
Pan Kamil Grzelak 

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Kalisz

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w II etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Kamil Grzelak  spełniał wymagania niezbędne oraz  dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazał, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą mu prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku informatyka.

 

 

                        Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                08-06-2016                                   /-/ Bożena Budzik 

                                              

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów, którzy spełnialiby 

wymagania niezbędne

 

 

                                                                                             

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

 

 

 

2016-04-19

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Joanna Chwiłkowska   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Nowe Skalmierzyce  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Joanna Chwiłkowska spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

 

 

2015-12-08                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej

„Żłobek Gminny” w Nowych Skalmierzycach

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Anna Walczak

                                                                  (imię i nazwisko)

 

Zamieszkała Nowe Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w II etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Anna Walczak spełniała wymagania podstawowe i dodatkowe. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               

                                              

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                                                                  /-/ Bożena Budzik

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Inspektora w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Dariusz Smułka   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Ostrów Wielkopolski 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Dariusz Smułka spełniał wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazał, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą mu prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                12-06-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Inspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Izabela Przybylska  

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ostrów Wielkopolski 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Izabela Przybylska spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                23-03-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Kornelia Michalak 

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Nowe Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Kornelia Michalak spełniała wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniała wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko.
W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                20-03-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora (samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy europejskich)

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Ewelina Stachowicz – Zych

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały Ostrów Wielkopolski

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w II etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Ewelina Stachowicz – Zych jako jedyna kandydatka spełniła wymagania dodatkowe a mianowicie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i koordynacji projektów. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                23-02-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)