Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Lista wiadomości
Inspektor d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich
Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Inspektor d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wymiarze 0,25 etatu