Projektowanie aktów prawa miejscowego

 

Projektowanie aktów prawa miejscowego

         Burmistrz Gminy i Miasta  przy pomocy pracowników Urzędu Gminy i Miasta  redaguje projekty uchwał prawa miejscowego, które przekazywane są do zaopiniowania właściwym komisjom Rady Gminy i Miasta. Po uzyskaniu powyższych opinii projekty uchwał są przedmiotem obrad na sesjach Rady Gminy i Miasta. Po podjęciu uchwał przez Radę zostają one opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, lub w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego jesli wymagają tego przepisy prawa.