Rok 2009

Lista wiadomości
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gostyczynie, Mącznikach i Lezionie.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Psary gmina Sieroszewice - kwatera 1B".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Rozbudowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Psary gmina Sieroszewice - kwatera 1B".
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku Pani Teresie Stachowiak
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Pani Lidii Bieli
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę byłej szkoły podstawowej na salę zebrań w Lezionie"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę i rozbudowę byłej szkoły podstawowej na salę zebrań w Lezionie"
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2009r. do 25 czerwca 2010r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej ( przetarg nieograniczony ) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2009r. do 25 czerwca 2010r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach"
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Stefańskiej i Pani Małgorzaty Kempy nauczycielek zatrudnionych w Zespole Szkół w Ociążu -Gimnazjum im. Jana Pawła II, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (licytacja ustna) na „najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowejn (przetarg nieograniczony- licytacja ustna) na „najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach"
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Gostyczyna.
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna".
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2009/2010
w sprawie: użyczenia komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 131,39m2 w Kotowiecku, ul. Kaliska 8 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ambulatorium z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul Wysocka 13 reprezentowanym przez Kierownika lek. med. Jana Andrzejaka z przeznaczeniem na usługi medyczne.
w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego nr 5a z przeznaczeniem na lokal socjalny w budynku nr 2, przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach".
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach"
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
w sprawie: objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce kolejnych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2008/2009.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2009 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ul. Bąka i ul. ks. Piotrowicza"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ul. Bąka i ul. ks. Piotrowicza".
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Boczków.
zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji, w roku szkolnym 2008/2009, w szkole podstawowej z oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wydzierżawienia gruntu w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)