Rok 2011

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzecego
w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych w celu wykonania zadań publicznych
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 36,00 m2, w budynku świetlicy wiejskiej w Strzegowie
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 42,00 m2, w budynku świetlicy wiejskiej w Fabianowie
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 62,00 m2, w budynku świetlicy wiejskiej w Biskupicach
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2012 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej um. Orla Białego w Biskupicach Ołobocznych Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest GIM Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 27m2 w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie...
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach w roku szkolnym 2011/2012 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dostarczanej do mieszkań i pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na cele bytowe.
w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz czynników obniżająch czynsz.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz oceny ofert świadczenia usług związanych z emisją obligacji komunalnych w związku z Uchwałą nr XII/90/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
w sprawie zmiany aneksu nr 11 wprowadzanego Zarządzeniem Nr 441/10 z 28 października 2010 roku do przyjętych zasad rachunkowości dla budżetu oraz UGIM NS wprowadzonych Zarządzeniem nr 3/02 z 27 lutego 2002.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
w sprawie peojektu budżetu na 2012 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2012-2021
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nauczycielom środków finansowych na pomoc zdrowotną
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 30,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2 w budynku Publicznego Przedszkola w Ociążu
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2 w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie korekty zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok oraz korekty Zarządzenia 121 z 30 września 2011 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzegowa
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji gimnazjum i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotowiecko
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 641, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Droszew.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/78, położonej w Mącznikach.
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kotowiecko
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek nawałnicy w dniu 5 września 2011 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na modernizację pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/69, położonej w Mącznikach
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
w sprawie uruchomienia II przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/62, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/77. położonej w Mącznikach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Biskupice Ołoboczne
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Remont - przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP 1"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Remont - przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP 1"
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości grutnowej położonej w miejscowości Skalmierzyce
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rdzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej w formie ustnej na najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w formie ustnej na najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach
w sprawie sesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chotów
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego-Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego-Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczące wyboru wykonawcy na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie"
w sprawie powołania imiennej Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/61, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania imiennyc Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania imiennej Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 190 m2, w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej 4 Miejsko Gminemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia Regulamnu organizacyjnego, Planu pracy oraz Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/65, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2011 r do 29 czerwca 2012
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/11, położonej w Mącznikach
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza do realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę parkingów przy budynku UGiM Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę parkingów przy budynku UGiM Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielolokalowym, w miejscowości Ociąż, przy ul. Wiejskiej 8
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/38, 96/39 i 96/41, położonych w Mącznikach
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/64, położonej w Mącznikach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kotowiecku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/46, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/15, położonej w Mącznikach
w sprawie wydzierżawienia gruntu w Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Ociąż
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/51 i 96/52, położonych w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/55, położonej w Mącznikach
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku szkoły podstawowej w Gostyczynie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na wybór wykonawcy szkolenia z nowej instrukcji kancelaryjnej
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowosci Kotowiecko
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/87, położonej w Mącznikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na zakup i dostawę infokiosku dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boczków
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów komputerowych dla pracowników UGiM Nowe Skalmierzyce
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach
w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/25, położonej w Mącznikach
sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/26, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 26, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 412, położonej w Kotowiecku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 413, położonej w Kotowiecku.
w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych w celu wykonywania zadań publicznych
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu na rok szkolny 2010/2011
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/68, położonej w Mącznikach
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/97, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/43, położonej w Mącznikach.
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2011 do 2013) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2011 do 2013) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce