Rok 2014

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/91, położonej w Mącznikach
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, firmie Zielona Owca z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce i Boczków
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/42, położonej w Mącznikach
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Boczków
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Chotów
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego tekstu dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach Dance kids Katarzyna Nowak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/5, położonej w Mącznikach
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce i Ociąż
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Butterfly z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Happy Hello Iwona Kościelak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/88, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Środkowej w Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Środkowej w Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowych Skalmierzycach Happy Hello
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach Szkole Języków Obcych O`Kay
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji, przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Lezionie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Lezionie
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Biskupice Ołoboczne, Ociąż, Miedzianów obręb Droszew, Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Węgry
w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/94, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do szkół w Nowych Skalmierzycach, Gostyczynie i Ociążu
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do szkół w Nowych Skalmierzycach, Gostyczynie i Ociążu
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Kotowiecko, przy ulicy Kościelnej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/72, położonej w Mącznikach
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach i Lezionie
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Ociąż, przy ulicy Wiejskiej
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Bursztynowej w Węgrach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Bursztynowej w Węgrach
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Trkusów i Biskupice Ołoboczne
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/96, położonej w Mącznikach
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UGIM
budowę powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach
budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Żakowice, obręb Głóski i Strzegowa.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu szkół w Ociążu
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu szkół w Ociążu
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Węgrach, Nowych Skalmierzycach, Boczkowie i Lezionie.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/100 położonej w Mącznikach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczone na przebudowę ulicy Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej przebudowy ul. Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2013/2014 dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej oraz biegłego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieorganicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieorganicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/2, położonej w Mącznikach.
w sprawie najmu komunalnego użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej
w sprawie ogłoszenia ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż, Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Ociąż.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej - zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Węgry
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/44 położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie placu w Gostyczynie
w sprawie utwardzenia placu w Gostyczynie
w sprawie desygnowania Pani Bożeny Budzik Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jako przedstawiciela Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na kandydata...
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej relacji Droszew- Kotowiecko
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie...
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 3 lat
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę...
w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Mieście Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawo pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/53, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawo pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/54, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen "Delfin"
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 Jarzębinka i...
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 13...
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
w sprawie zmiany składu osobowego przedstawicieli Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a i 6 w budynku wielolokalowym, w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. 3 Maja 5