Rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygarnięciu umowy rachunku bankowego lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku członka kasy.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę drogi gminnej ul. Słonecznej w Fabianowie
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Droszew.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowej w Węgrach.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola w Ociążu
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu.