Rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/57, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/51, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działki 3/52 i 3/55, położonych w Mącznikach.
w sprawie
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/35, położonej w Śliwnikach.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny stypendiów oraz nagród sportowych w 2021 roku.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany, położonych w miejscowości Trkusów.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
zmieniające zarządzenie nr ROiSP.0050.177.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu nr 5, wyznaczonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Ociąż.