2009

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy przypadającego na okresy rozliczeniowe w 2010 roku dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ustalonych zarządzeniem ROiSO 0152/2/07 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24.08.2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.