2010

Lista wiadomości
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
w sprawie zmiany zarządzenia Zarządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad tworzenia i wypłaty nagród w Urzędzie Gminy i Miasta.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce