2013

Lista wiadomości
w sprawie zmiany zarządzenia Nr ROiSO.120.1.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zastępcy oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w sieci informatycznej i teleinformatycznej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.