2014

Lista wiadomości
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminu i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
w sprawie zmiany zarządzenia nr ROiSO.120.3.2014 Burmistrza GiM Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany regulaminu szczegółowego przeprowadzenia służby przygotowawczej
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w sprawie regulaminu pracy UGiM Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników