2017

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za święto przypadające w sobotę
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za święto przypadające w sobotę
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktycznej opieki zdrowotnej
w sprawie zmiany w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce