2018

Lista wiadomości
w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej której zadanie jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zastępcy oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w sieci informatycznej i teleinformatycznej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.