2019

Lista wiadomości
w sprawie zmiany zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany zarządzenia nr ROiSO.120.5.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji Systemu Monitorowania Wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zatrudnionych na stanowiskach robotnik gospodarczy wykonujący prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy i miasta.