2021

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za święto przypadające w sobotę.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za święto przypadające w sobotę
w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa (COVID-19)
w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji korzystania i eksploatacji samochodu służbowego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".