2019 rok

 

 

1. Interpelacja złożona przez radnego Józefa Stasiaka w sprawie oświetlenia ul. Boczkowskiej

1a. Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Józefa Stasiaka w sprawie oświetlenia ul. Boczkowskiej z dnia 26.06.2019 r.