2005-2006

Protokół numer XXXIII/06

Protokół numer XXXIII/06
XXXIII sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
odbytej w dniu 24 lutego 2006 roku w sali na stadionie 
przy ul. Mostowej w Nowych Skalmierzycach

Lista wiadomości