Komisje Rady

Komisje Rady


Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Maksymilian Sztandera
 2. Kazimierz Sipka
 3. Renata Nogaj
 4. Grzegorz Wojciechowski
 5. Marian Brzeziński

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego

 1. Józef Stasiak 
 2. Renata Nogaj
 3. Karol Stępniak
 4. Józef Marciniak
 5. Jacek Łusiak

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Wiktor Bęcki
 2. Grażyna Jaś
 3. Marian Brzeziński
 4. Tadeusz Orzechowski
 5. Grzegorz Ulichnowski

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 1. Grzegorz Biernat
 2. Józef Marciniak
 3. Wiktor Bęcki
 4. Jan Korzeniewski

Komisja Rewizyjna

 1. Kazimierz Sipka
 2. Karol Stępniak
 3. Maksymilian Sztandera
 4. Jan Korzeniewski
 5. Grażyna Jaś

 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1.Grzegorz Ulichnowski

  2. Grzegorz Biernat

  3. Jacek Łusiak 

  4. Grzegorz Wojciechowski

  5. Józef Stasiak