Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

W wyniku tajnego głosowania Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce VIII kadencji 22 listopada 2018 roku Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  został wybrany Tadeusz Orzechowski.

 

Funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Renata Nogaj.