Biuro Rady

Biuro Rady


czynne jest w godzinach pracy Urządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w poniedziałki od godz. od 8:00 do 17:00
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 

 Siedziba:

 

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce
I piętro, pokój nr 13 

 


Kontakt:

 

tel. 62/ 762 97 14

fax. 62/ 762 97 49 

e-mail: rada@noweskalmierzyce.pl

 


Tryb działania Biura Rady określa Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce