Komisje Rady

Komisje Rady

Tryb pracy Komisji Rady określa statut Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 6955)