Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Imię i nazwisko

Tadeusz Orzechowski

 


Godziny przyjmowania interesantów:

 

w każdy poniedziałek w godz. od 11 do 16

 


Miejsce przyjmowania interesantów:

Urząd Gminy i Miast Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

I piętro, pokój nr 14 

 


Kontakt:

 

tel. 62/ 762 97 14

fax. 62/ 762 97 49 

 


 

Tryb działania Przewodniczącego Rady określa ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713) oraz statut Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ( opublikowany w Dzieniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 6955)