Rok 2003

Uchwała Nr V/36/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA Nr V/36/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003

          Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego złącznik nr 5 do Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 130 poz. 2524) uchwala się co następuje:

§1.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i MiastaNowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Lista wiadomości