Rok 2004

Uchwała Nr XV/93/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XV/93/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 lutego 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004.

         Na podstawie § 99 ust. 1 i 2 Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 13 poz. 1282 ) uchwala się co następuje:

§1.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości