Rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Trkusów.
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028".
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2021.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.