Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe

za 2020 rok

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

Małgorzata Torz - Franka  - Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.      

Małgorzata Jarosik - Dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Nowych Skalmierzycach 

Lidia Wiatr - Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Rodziny

Urszula Katarzyna Gajda - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Lis - Starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kazimiera Jędrzejewska - Starszy specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Dobrzyńska - Starszy specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Walczak - Dyrektor P.P. nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach

Olga Gruszczyńska - Dyrektor P.P. Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach

Anna Matuszczak - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ociążu

Katarzyna Kaźmierczak- Dyrektor S.P. w Ociążu
 
Grażyna Elżbieta Kucharska - Dyrektor SP w Ociążu
 
Grażyna Elżbieta Kucharska - Dyrektor SP w Ociążu za 2019 rok

Małgorzata Sulewska - Dyrektor S.P. w Skalmierzycach

Lidia Biela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droszewie

Teresa Stachowiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotowiecku

Teresa Kiełbik  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
 
Agnieszka Jaźwiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Lucyna Lisiak-Kycia- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

Bożena Walczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych