Wyrażenie zgody na zatrudnienie osób pelniacych funkcje publiczną

Pismo dot. obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.