Pracownicy Urzędu

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów Microsoft Word. Ich odczytanie nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania