Radni

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 
Radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów Microsoft word. Ich odczytanie nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.