Pracownicy jednostek pomocniczych

 

 

Oświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnych

 

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów Microsoft Word. Ich odczytanie nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.