Pracownicy Urzędu

Pracownicy Urzędu

Oświadczenia majatkowe pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

stan na dzień 31 grudnia 2006

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów pdf.

Oświadczenia majatkowe pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

stan na dzień 12 listopada 2006

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów pdf.