Kierownicy jednostek pomocniczych

Kierownicy jednostek pomocniczych

Oświadczenia majatkowe Radnych Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce

stan na dzień 31.12.2008

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

 1. Jan Magdziak - Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
 2. Irena Rachwalska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Krystyna Baranek - Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Urszula Lis - Starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Maria Jezierska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowych Skalmierzycach  
 6. Ewa Dolna-Kończal - Dyrektor P.P. Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach  
 7. Olga Gruszczyńska - Dyrektor P.P. Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach 
 8. Anna Matuszczak - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ociążu
 9. Katarzyna Kaźmierczak- Dyrektor S.P. w Ociążu
 10. Małgorzata Sulewska - Dyrektor S.P. w Skalmierzycach  
 11. Jolanta Siwak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyczynie 
 12. Lidia Biela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droszewie 
 13. Teresa Stachowiak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotowiecku  
 14. Teresa Kiełbik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
 15. Lucyna Lisiak-Kycia- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach  
 16. Bożena Walczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicech Ołobocznych