Pracownicy Urzędu

Pracownicy Urzędu

Oświadczenia majatkowe Radnych Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce

stan na dzień 31.12.2008

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

  1. Bożena Budzik- Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  2. Zdzisław Mielczarek - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  3. Kazimierz Ciesiółka - Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  4. Bolesław Borkowski - Zastępca Skarbnika Gminy  Miasta Nowe Skalmierzyce