Kierownicy jednostek pomocniczych

Kierownicy jednostek pomocniczych

Oświadczenia majatkowe Radnych Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

Jan Magdziak - Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Irena Rachwalska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Lis - Starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Jezierska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowych Skalmierzycach

Ewa Dolna-Kończal - Dyrektor P.P. Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach 

Olga Gruszczyńska - Dyrektor P.P. Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach 

Anna Matuszczak - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ociążu

Katarzyna Kaźmierczak- Dyrektor S.P. w Ociążu

Małgorzata Sulewska - Dyrektor S.P. w Skalmierzycach 

Jolanta Siwak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyczynie

Lidia Biela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droszewie

Teresa Stachowiak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotowiecku

Teresa Kiełbik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

Lucyna Lisiak-Kycia- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

Bożena Walczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicech Ołobocznych