Pracownicy Urzędu

Pracownicy urzędu

Oświadczenia majatkowe Radnych Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce

stan na dzień 31.12.2010

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

  1. Bożena Budzik- Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - oświadczenie z 9.9.2010 / 20.12.2010 / 26.4.2011
  2. Zdzisław Mielczarek - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  3. Kazimierz Ciesiółka - Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  4. Bolesław Borkowski - Skarbnik Gminy  Miasta Nowe Skalmierzyce