Radni

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce

stan na dzień 31.12.2011

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

VI kadencja Rady Gminy i Miasta

1.Błaszczyk Paweł

2. Brzeziński Marian

3. Bugaj Andrzej

4. Gierz Tadeusz

5. Gmerek Arkadiusz

6. Korzeniewski Jan

7. Marciniak Józef

8. Pietrzak Karol - korekta

9. Pussak Ewa

10. Sipka Kazimierz

11. Sitek Mieczysław - korekta

12. Stasiak Józef

13. Stępniak Krzysztof

14. Walczak Małgorzata

15. Agnieszka Witczak