Pracownicy urzędu

Oświadczenia majątkowe

 

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

  1. Bożena Budzik- Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  2. Zdzisław Mielczarek - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce / Za-ca burmistrza, Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  3. Michał Ciupka - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  4. Bolesław Borkowski  - Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  5. Agnieszka Sipka- Zastępca skarbnika Gminy  Miasta Nowe Skalmierzyce