Radni

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce

stan na dzień 31.12.2013

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

VI kadencja Rady Gminy i Miasta

1.Błaszczyk Paweł

2. Brzeziński Marian

3. Bugaj Andrzej   oraz korekta

4. Gierz Tadeusz

5. Gmerek Arkadiusz

6. Korzeniewski Jan    oraz korekta

7. Marciniak Józef

8. Pietrzak Karol 

9. Pussak Ewa

10. Sipka Kazimierz

11. Sitek Mieczysław 

12. Stasiak Józef

13. Stępniak Krzysztof

14. Walczak Małgorzata

15. Agnieszka Witczak