Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe

za 2019 rok

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

Jan Magdziak - Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  - na zakończenie zatrudnienia   

Małgorzata Torz - Franka  - Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.      

Małgorzata Jarosik - Dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Nowych Skalmierzycach 

Lidia Wiatr - Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Rodziny

Urszula Katarzyna Gajda -Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Lis - Starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kazimiera Jędrzejewska - Starszy specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Walczak - Dyrektor P.P. nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach

Olga Gruszczyńska - Dyrektor P.P. Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach

Anna Matuszczak - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ociążu

Katarzyna Kaźmierczak- Dyrektor S.P. w Ociążu  (zakończenie zatrudnienia)
Grażyna Elżbieta Kucharska - Dyrektor SP w Ociążu (rozpoczęcie zatrudnienia)

Małgorzata Sulewska - Dyrektor S.P. w Skalmierzycach

Jolanta Siwak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyczynie

Lidia Biela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droszewie

Teresa Stachowiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotowiecku

Teresa Kiełbik  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach(zakończenie zatrudnienia)

Lucyna Lisiak-Kycia- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

Bożena Walczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych