Pracownicy Urzędu

Oświadczenia majątkowe

 

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

 

1. Jerzy Łukasz Walczak  - Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
4. Agnieszka Sipka  - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
6. Michał Ciupka - Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  (na rozpoczęcie zatrudnienia)
7. Bolesław Borkowski  - Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
8. Przemysław Pławecki - Kierownik referatu Budzetu i Finansów (na rozpoczęcie zatrudnienia)