Radni

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

za 2021 rok

oświadczenia prezentowane są w postaci dokumentów pdf

VIII kadencja Rady Gminy i Miasta

1. Bęcki Wiktor 

2. Biernat Grzegorz

3. Brzeziński Marian

4. Frątczak - Ulichnowska Katarzyna (na rozpoczecie kadencji)

5. Jaś Grażyna 

6. Korzeniewski Jan

7. Łuczak Sebastian ( na rozpoczecie kadencji)

8. Łusiak Jacek

9. Nogaj Renata - Wiceprzewodnicząca Rady

10. Orzechowski Tadeusz - Przewodniczący Rady

11. Stasiak Józef

12. Stępniak Karol

13. Sztandera Maksymilian

14. Ulichnowski Grzegorz

15. Wojciechowski Grzegorz