Wnioski i petycje

WNIOSKI I PETYCJE
 
Data złożenia  2020-09-18
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Przedmiot petycji/ wniosku
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Jawnosć i Transparentność w gminie
Odwzorowanie  

Wniosek

 

Odpowiedzi Odpowiedź z  28.09.2020 r.
Znak sprawy ROiSP.1431.19.2020

 
 
Data złożenia  2020-09-21
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Anna Orzechowska

 

Przedmiot petycji/ wniosku
dot. udzielenia informacji publicznej
Odwzorowanie  

Wniosek

 

Odpowiedzi Odpowiedź z  21.09.2020 r.
Znak sprawy USC.1431.2.2020

 
Data złożenia  2020-09-21
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Adwokat Wiktor Celler Kancelaria Prawno - Finansowa

 

Przedmiot petycji/ wniosku
dot. udzielenia informacji publicznej
Odwzorowanie  

Wniosek

 

Odpowiedzi  Odpowiedź z 5.10.2020 r.
Znak sprawy USC.1431.1.2020

 
Data złożenia  2020-09.18
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Przedmiot petycji/ wniosku
dot. Jawności i Transparentnosci w Gminie / Zdrowie mieszkańców
Odwzorowanie  

Wniosek

 

Odpowiedzi  Odpowiedź z 28.09.2020 r.
Znak sprawy ROiSP.1431.19.2020

 
Data złożenia  2020-08-06
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

Przedmiot petycji/ wniosku
dot. środków do dezynfekcji stosowanych w Urzędzie
Odwzorowanie  

Wniosek

 

Odpowiedzi  Odpowiedź z 13.08.2020 r.
Znak sprawy ROiSP.1431.16.2020

 
Data złożenia  2020-08-05
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Mieszkańcy wsi Droszew i okolic

Przedmiot petycji/ wniosku
Przeciwko budowie wieży nadajnikowej firmy P4
Odwzorowanie  

Petycja

 

Odpowiedzi  -
Znak sprawy -
 
Data złożenia  2017-07-05
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji/ wniosku
Informacje nt. Programu Opieki nad Zabytkami oraz oświetlenia
Odwzorowanie  

Petycja

 

Odpowiedzi  Odpowiedź z 31.07.2017
Znak sprawy  RK.15.1.2017
 
 
 
 
Data złożenia  2017-06-08
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot petycji/ wniosku
Informacje nt. działań wspierających przedsiębiorców / zamieszczenie w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy i Miasta zakładki o nazwie Mikroporady.pl
Odwzorowanie  

Petycja

 

Odpowiedzi  Odpowiedź z 5.07.2017
Znak sprawy   RK.033.1.2017
 
 
 
Data złożenia  2017-02-07
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji/ wniosku
Informacje nt. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet
Odwzorowanie  

Petycja

 

Odpowiedzi  
Znak sprawy  
 
 
 
 
Data złożenia  2016-10-24
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/wniosek jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji/ wniosku
Analiza i ocena publikowanych danych w BIP oraz zamieszczenie zakładki "ponowne wykorzystywanie"
Odwzorowanie  

Petycja  

 
Odpowiedzi  Odpowiedź z dn. 18.11.2016
Znak sprawy  RK.1431.2.2016
  
 
 

 
Data złożenia  2016-03-21
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana  

Kibice i przyjaciele klubu "KS Pogoń"

 
Przedmiot petycji/ wniosku
 

Rozpatrzenie, przeanalizowanie projektu budowy "Centrum Sportowego" w kwestii szerokości pola gry boiska ze sztuczną nawierzchnią

 
Odwzorowanie  

Petycja     

 
Odpowiedzi  Odpowiedź z dn. 7.04.2016
Znak sprawy  RK.152.1.2016
  
 
 

 

 
Data złożenia  2015-12-04
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję/ wniosek lub podmiotu, w interesie którego petycja/ wniosek jest składana  

----------

 
Przedmiot petycji/wniosku  

Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy i Miasta zakładki o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i Mikroporady.pl

 
Odwzorowanie  

Petycja       ;   pismo z 27.02.2016

 
Odpowiedzi

Odpowiedź z dn. 28.12.2015 r.

Odpowiedź z dn. 1.02.2016 r.

Odpowiedź z dn. 25.04.2016 r.

Znak sprawy  RK.033.1.2015