Petycje

PETYCJE
 
Data złożenia  2017-07-05
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji Informacje nt. Programu Opieki nad Zabytkami oraz oświetlenia
Odwzorowanie  

Petycja

 

Odpowiedzi  Odpowiedź z 31.07.2017
Znak sprawy  RK.15.1.2017
 
 
 
 
Data złożenia  2017-06-08
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot petycji Informacje nt. działań wspierających przedsiębiorców / zamieszczenie w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy i Miasta zakładki o nazwie Mikroporady.pl
Odwzorowanie  

Petycja

 

Odpowiedzi  Odpowiedź z 5.07.2017
Znak sprawy   RK.033.1.2017
 
 
 
Data złożenia  2017-02-07
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji Informacje nt. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet
Odwzorowanie  

Petycja

 

Odpowiedzi  
Znak sprawy  
 
 
 
 
Data złożenia  2016-10-24
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji Analiza i ocena publikowanych danych w BIP oraz zamieszczenie zakładki "ponowne wykorzystywanie"
Odwzorowanie  

Petycja  

 
Odpowiedzi  Odpowiedź z dn. 18.11.2016
Znak sprawy  RK.1431.2.2016
  
 
 

 
Data złożenia  2016-03-21
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana  

Kibice i przyjaciele klubu "KS Pogoń"

 
Przedmiot petycji  

Rozpatrzenie, przeanalizowanie projektu budowy "Centrum Sportowego" w kwestii szerokości pola gry boiska ze sztuczną nawierzchnią

 
Odwzorowanie  

Petycja     

 
Odpowiedzi  Odpowiedź z dn. 7.04.2016
Znak sprawy  RK.152.1.2016
  
 
 

 

 
Data złożenia  2015-12-04
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana  

----------

 
Przedmiot petycji  

Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy i Miasta zakładki o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i Mikroporady.pl

 
Odwzorowanie  

Petycja       ;   pismo z 27.02.2016

 
Odpowiedzi

Odpowiedź z dn. 28.12.2015 r.

Odpowiedź z dn. 1.02.2016 r.

Odpowiedź z dn. 25.04.2016 r.

Znak sprawy  RK.033.1.2015