Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.

 

Treść obwieszczenia

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik graficzny

Klauzula RODO

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny