Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
 
Zmiana Studium Nowe Skalmierzyce z 23.08.2018 r.