Wyniki przetargu

 

Wyniki przetargów organizowanych w 2006 roku

lp

nazwa zadania

typ przetargu

miejsce publikacji

data przetargu, udzielenia zamówienia

ilośc ofert

nazwa wybranej oferty

kwota wybranej oferty

1

Zagospodarowanie skweru Jana Pawła II w Nowych Skalmierzycach

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Ziemia Kaliska, Gazeta Ostrowska, Nasz Kurier

06.02.2006

2

Zakład Budowlany Stanisław i Janina Patyna Sp. j. ul. Różana 6, 62-800 Kalisz

67.192,06

2

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej ul. Okólna 8 w Nowych Skalmierzycach

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych nr 12 z dnia 16.01.2006

28.02.2006

5

Zakład Remontowo Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski Osiedle Czecha 66/7 61-288 Poznań

2.268.650,87

3

Częściowa wymiana nietypowej stolarki budowlanej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nowe SKalmierzyce

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

15.05..2006

2

Zakład Tworzyw Sztucznych Metalplast -Kalisz ul. Niecała 6, 62-800 Kalisz

99.369,83

4

Przebudowa ul. Strażackiej w Skalmierzycach

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

15.05.2006

1

przetarg unieażniony zgodnie z art. 93 pkt.1 ust.4

5

Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Ociąż

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

15.05.2006

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX mgr inż. R. Chmara ul. Iwonicka 12, 62-800 Kalisz

93.244,54

6

Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla wsi Śliwniki Etap IV, zadanie część 1

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

15.05.2006

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Inżynierii EKO-Inżynieria ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wlkp

247.495,65

7

Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej Chotów- Węgry

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

20.06.2006

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX mgr inż. R. Chmara ul. Iwonicka 12, 62-800 Kalisz

714.015,04

8

Przebudowa drogi gminnej w Fabianowie ul. Osiedlowa

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

21.06.2006

2

przetarg unieażniony zgodnie z art. 93 pkt.1 ust.4

9

Przebudowa chodników na ul. Krasickiego, Okólnej, Sikorskiego, Hallera dojście do targowiska oraz alejki na Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

23.05.2006

1

Zakład Posadzkarsko Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38, 63-460 Nowe Skalmierzyce

266.946,45

10

Przebudowa chodników na ul. Nowej, Hallera oraz Parking na ul. Kaliskiej po byłym placu targowym

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

23.05.2006

1

Zakład Posadzkarsko Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38, 63-460 Nowe Skalmierzyce

260.399,72

4a

Przebudowa ul. Strażackiej w Skalmierzycach (nowa procedura przetargowa)

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

11.07.2006

2

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

179.093,80

11

Przebudowa drogi w Biskupicech

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

11.08.2006

2

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

274.240,43

12

Przebudowa chodnika na ul. Środkowej w Skalmierzycach oraz w Gostyczynie

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

11.08.2006

1

Zakład Posadzkarsko Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38, 63-460 Nowe Skalmierzyce

182.124,97

8a

Przebudowa drogi gminnej w Fabianowie ul. Osiedlowa

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

18.09.2006

 1

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz 

449.826,98

13

Przebudowa chodników ul. Kolejowa, Mertki, Polna parking przed cmentarzem ul. Polna

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

18.08.2006

1

 Zakład Posadzkarsko Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38, 63-460 Nowe Skalmierzyce

294.601,48 

14

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2006-2007

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet,

28.08.2006

3

 Zakład Posadzkarsko Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38, 63-460 Nowe Skalmierzyce

SKR Skalmierzyce

SKR Kotowiecko

Rejon IV i V

Rejon I i II

Rejon III

15

Przebudowa drogi w Śliwnikach ul. Jabłonkowa

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

18.09.2006

2

 Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX mgr inż. R. Chmara ul. Iwonicka 12, 62-800 Kalisz

 299.825,59