Wyniki przetargów

Wyniki przetargów

Wyniki przetargów organizowanych w 2007 roku

lp

nazwa zadania

typ przetargu

miejsce publikacji

data przetargu, udzielenia zamówienia

ilośc ofert

nazwa wybranej oferty

kwota wybranej oferty

1

Przebudowa skrzyżowania ulicy Ostrowskiej z ul. Podkocką w Skalmierzycach

przetarg nieograniczony o warości do 60.000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

19.03.2007

1

przetarg unieważniony zgodnie z art. 93 pkt. 1 ust. 4

-----

2

Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Zapytanie o cenę

oferty wysłano do 6 wykonawców zaproszonych do składania ofert

28.03.2007

2

przetarg unieważniony zgodnie z art. 93 pkt. 1 ust. 4

------

3

Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (przetrag ponowny)

Zapytanie o cenę

oferty wysłano do 6 wykonawców zaproszonych do składania ofert

26.04.2007

  2

Elpro-Bis Sp. zo.o. ul. Sukiennicza , 62-800 kalisz 

29.963,20

4

Remont dachu budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2

przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych 

26.04.2007

2

przetarg unieważniony zgodnie z art. 93 pkt. 1 ust. 4

------

5

Remont dachu budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

26.04.2007

2

przetarg unieważniony zgodnie z art. 93 pkt. 1 ust. 4

-----

6

Częściowa wymiana stolarki budowlanej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

21.05.2007

1

Zakład Produkcyjno Usługowy TONTOR ul. Warszawska 10 62-800 Kalisz

89.125,45

7

Budowa budynku -sala spotkań mieszkańców w miejscowości Osiek

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

02.07.2007

1

Zakład Budowlano Montażowy BUDOMOND Lis Tadeusz ul. B. Chrobrego 7 63-500 Ostrzeszów

438.646,77

8

Rozbudowa remizy strażackiej w Gostyczynie

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

02.07.2007

2

przetarg unieważniony zgodnie z art. 93 pkt. 1 ust. 4

------

9

Rozbudowa Świetlicy w Biskupicach Ołobocznych

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

08.06.2007

2

Zakład Budowlano -Montażowy BUDOMONT Lis Tadeusz ul. B. Chrobrego 7 63-500 Ostrzeszów

162.717,34

10

Przebudowa skrzyżowania ulicy Ostrowskiej z ul. Podkocką w Skalmierzycach (przetarg ponowny)

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

03.07.2007

2

BUDKOM Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe J.Hofman i K.Kosecki ul.Łódzka 114-120 62-800 Kalisz

549.969,18


11

Przebudowa drogi w Biskupicach Ołobocznych ul. Szkolna

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

03.07.2007

3

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX mgr inż. Roman Chmara ul. Piwonicka 12 62-800 Kalisz

506.600,07

12

Modernizacja budynku administracyjnego U.GiM Nowe Skalmierzyce

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

05.07.2007

2

Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „DOMAR-IZOLACJE” ul. Strumykowa 30 63-400 Ostrów Wlkp.

586.610,57

13

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dojazdowej w Nw. Skalmierzycach

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

06.07.2007

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o ul. Bema 186 63-400 Ostrów Wlkp.

213.030,31

14

Przebudowa drogi gminnej Droszew-Elizanki

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

25.07.2007

7

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o ul. Częstochowska 95 62-800 Kalisz

940.677,80

15

Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 Euro

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

23.07.2007

3

BUDKOM P.P.H.U J.Hofman i K.Kosecki sp.j ul. Łódzka 14-120 62-800 Kalisz

144.908,60

16

Rozbudowa Remizy Strażackiej w Gostyczynie ( przetarg ponowny)

przetarg nieograniczony 

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

27.07.2007

2

 

Zakład Budowlano Montażowy BUDOMOND Lis Tadeusz ul. B Chrobrego 7
63-500 Ostrzeszów

 

526.983,23

17

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta  realizacja w okresie od 01.11.2007 do 30.04.2008

przetarg nieograniczony 

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

10.09.2007

3

1. SKR Skalmierzyce

2. ZPB A.Szablewski ul. Kaliska 38 Nowe Skalmierzyce

3. SKR Kotowiecko 

1. Rejon I i II

2. Rejon IV i V

Rejon III  

18

Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach

przetarg nieograniczony 

tablica ogłoszeń, internet, Biuletyn Zamówień Publicznych

11.10.2007

1

Zakład Posadzkarsko Brukarski A. Szablewski ul. Kaliska 38 Nowe Skalmierzyce

138.104,10